JF3 Business Solutions

JF3 Business Solutions

JF3 Business Solutions inventariseert kansen en belemmeringen voor de volgende stappen naar een meer circulaire economie en een energieneutrale wereld door in te spelen op innovaties, regelgeving en nieuwe aanbestedingen. Daarnaast voeren we projecten uit om (economische) kansen te benutten, waarbij effecten op werkgelegenheid en milieudruk aan bod komen.

Duurzaamheid, circulaire economie, energie en sociaal domein

Het kenniscentrum met hooggekwalificeerde specialisten en ondernemers van JF3 Business Solutions op de thema’s Duurzaamheid, Circulaire Economie, Energie en Sociaal Domein, maakt het mogelijk om ook uw vraagstuk accuraat op te pakken. Wij onderscheiden ons door onze concrete aanpak van projecten, lokale aanwezigheid en no-nonsens mentaliteit. Niet alleen advies en rapportage maar ook concrete en tastbare resultaten. JF3 Business Solutions adviseert en begeleidt organisaties in veranderingsprocessen en biedt een breed scala van diensten aan bij het MKB, (semi)overheden en andere (publieke) organisaties en instellingen. JF3 Business Solutions is actief op diverse terreinen. Van plan tot creatie, ondernemerschap en financiering tot duurzaamheid en sociaal domein. Dat maakt JF3 Business Solutions tot een ondernemend, creatief en innovatief kennisbedrijf.

Voor meer informatie, kijk op onze website!

Vlijtseweg 100 t/m 150
7317 AK Apeldoorn

JF3 Business SolutionsJF3 Business SolutionsJF3 Business Solutions