Marjolein Tillema

Marjolein Tillema

Al jarenlang ben ik bezig met het thema ‘duurzaamheid’ in algemene zin. Ook in mijn eigen leven. Op dit moment ben ik bij twee grotere projecten betrokken:

Kerschoten Energieneutraal

Ik werk al jarenlang voor het project Kerschoten Energieneutraal. In deze wijk zijn gemeente, woningcorporaties en bewoners samen aan het werk om de wijk te verduurzamen. Mijn rol als energieregisseur is om mensen bij elkaar te brengen en het bewonersbelang te behartigen bij de grote partijen. De partijen streven naar een haalbaar en betaalbaar warmtenet. Meer informatie: www.kerschotenenergieneutraal.nl.

Mobuur – Vervoer op ‘pantoffelafstand’
Bij Mobuur werken bijna veertig vrijwilligers om dagelijks (met name oudere) mensen te vervoeren op de ultrakorte afstand. Zij geven de ouderen daarmee hun zelfstandigheid terug en zorgen voor het tegengaan van vereenzaming. Met een drietal elektrische auto’s verzorgen wij vervoer van deur tot deur binnen de wijk. Meer informatie: www.mobuur.nl.

Naast deze projecten doe ik kleinere, tijdelijke werkzaamheden op het gebied van de energietransitie, zoals: activiteiten op de dag van de duurzaamheid, collectieve inkoop van zonnepanelen (samen met een gemeente en een energiecoöperatie) en bijvoorbeeld postcoderoos projecten. De kern van mijn werkzaamheden is altijd: duurzaamheid, samen met mensen, van onderop.

Vlijtseweg 100 t/m 150
7317 AK Apeldoorn

Marjolein TillemaMarjolein TillemaMarjolein Tillema