NewTechPark

NewTechPark

Waar eens de aerosolfabriek van de firma Diosynth voor levendigheid op het terrein zorgde, ontpopt zich nu een toonaangevend praktijkleercentrum voor de techniek: NewTechPark.

Vertegenwoordiging van de 3 O’s

Binnen NewTechPark zijn onderwijs, overheid en ondernemers vertegenwoordigd om kinderen, jongeren en volwassenen breed in contact te brengen met techniek. De activiteiten centreren zich rondom de thema’s verkennen, kiezen, leren en doorleren.

Leren en experimenteren
In samenwerking met de bedrijven en het onderwijs worden doorlopende leerlijnen en keuzedelen ontwikkeld. Theorie wordt verenigd met de praktijk. Studenten leren en experimenteren via het werken aan realistische opdrachten. Ze bedenken technische oplossingen voor een concreet probleem en krijgen gelijk de kans om hun netwerk uit te bouwen. NewTechPark is een inspirerende beroepspraktijk voor een leven lang ontwikkelen en een broedplaats voor innovaties en kennisdeling.

NewTechPark

Verbindende schakel

In NewTechPark komt en werkt iedereen samen. NewTechPark opereert als een verbindende schakel tussen initiatieven. Er vinden ontmoetingen plaats tussen ontwerpers, uitvinders, ontwikkelaars, ondernemers, adviseurs, leerlingen en kennisdelers. NewTechPark inspireert en levert een bijdrage aan een betere aansluiting tussen wat het bedrijfsleven aan technische vakkrachten vraagt en waar het onderwijs op insteekt.

TechnoDiscovery
Onderdeel van NewTechPark is het bewezen concept van TechnoDiscovery. Kinderen kunnen hier al vanaf jongs af aan kennismaken met techniek en hun horizon verbreden.

TechnoDiscovery werkt met een professioneel programma voor het primair onderwijs als ondersteuning bij het onderdeel Wetenschap en Techniek op school. De kinderen werken met verschillende materialen, gereedschappen en thema’s. Voorbeelden zijn het programmeren van een robot, bouwen van constructies van hout, gekke creatieve dingen maken van “afvalmateriaal”, bouwen van windmolens of boten op zonne-energie, stroomkringen maken en nog veel meer! Er is aandacht voor bewustwording over het milieu, de opwarming van de aarde, duurzame energie en recycling van materialen. “Jong geleerd, is oud gedaan!”

Maak het in de techniek!

Vlijtseweg 100 t/m 150
7317 AK Apeldoorn

NewTechParkNewTechParkNewTechPark