Stichting WHOE

Stichting WHOE

De stichting WHOE, Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa, heeft als doel het bieden van hulp en ondersteuning aan de arme en hulpbehoevende medemens in Oost-Europa.

Hoe realiseren wij onze doelstellingen?

De stichting realiseert dit door het inzamelen van tweedehands kleding en goederen, het werven van donateurs en sponsors en door schenkingen. Tevens organiseert de stichting in de maanden juli en augustus kofferbakverkopen (landelijk bekend) in Apeldoorn. Met al deze opbrengsten bekostigen wij de onze onderkomens en verzorgen wij de transporten naar de diverse Oost-Europese landen. Daarvoor werken wij samen met zeer betrouwbare adressen en tolken in de diverse landen. In de Oekraïne werken wij bijvoorbeeld samen met het internationale Rodekruis. Die zorgt weer voor de verdeling van kleding en goederen in diverse gebieden aldaar. In Hongarije werken we samen met Nederlanders die zich daar gevestigd hebben en zelf een zorgboerderij runnen. In Roemenië gaat de verdeling via een scholengemeenschap en via Nederlanders die daar wonen en zelf zorgen voor humanitaire hulp aan de medemens. Met ingehuurde vrachtwagens laten wij de goederen ter plaatse lossen en verdelen. Eens per twee jaar controleert een afvaardiging van het bestuur de verdeling van de gezonden goederen.

Contact

Prinsenweide 14
7317 BB Apeldoorn

65 Vrijwilligers

De stichting bestaat uit 65 vrijwilligers met een voltallig bestuur. Wij zijn een ANBI goedgekeurde stichting (giften zijn aftrekbaar) en krijgen jaarlijks een donatie van MONDIAL. Een overkoepelende stichting die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking in de breedste zin van het woord. Naast geldelijke steun geven wij de overtollige goederen die ingezameld worden een tweede leven. U moet dan denken aan kleding, medische artikelen, schoenen, speelgoed, linnengoed, klein meubilair, 1-persoonsbedden, matrassen, rolstoelen, rollators, dekens, fietsen en dekbedden. Elke dinsdag zorgt een groep dames voor het inpakken van de gebruikte kleding, het speelgoed en de medische artikelen. Deze moet schoon, heel en niet versleten zijn. ’s Middags vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur kunnen de mensen aan de Prinsenweide 14 in Apeldoorn hun overtollige spullen aanbieden. Onze opslagloodsen bevinden zich op het Zwitsal terrein aan de Vlijtseweg (Ingang Noord). Daar worden ook de vrachtwagencombinaties geladen voor Oost-Europa.

Wij hopen u een inzicht te hebben gegeven wat onze stichting beoogt en wat onze 65 vrijwilligers elke week weer presteren voor de hulpbehoevende medemens. Wij gaan met veel energie door met dit zeer dankbare werk. Misschien wel met uw inbreng. Namens alle vrijwilligers van de stichting WHOE, ontzettend bedankt!

Vlijtseweg 100 t/m 150
7317 AK Apeldoorn

Stichting WHOEStichting WHOEStichting WHOE