Suus Reep

Suus Reep

Een tijd van krapte en diverse uitdagingen op de arbeidsmarkt vraagt organisaties om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe mensen. Daarnaast is het erg belangrijk om goed te zorgen voor de huidige mensen binnen de organisatie. De behoeften van mensen veranderen binnen het werk. Mensen worden uitgedaagd in een goede balans tussen werk en privé. Vrije tijd en betrokkenheid worden belangrijker. Dat vergt een andere manier van aandacht en een andere manier van inzet van de mensen. Kwam je eerder weg met voldoende en goed georganiseerd werk, tegenwoordig vraagt het echt ander werkgeverschap.

Ondersteuning in de transitie naar een nieuw P&O tijdperk!

Goed werkgeverschap gaat om het meer omkijken naar elkaar, het echt durven inzetten van talent en dat diversiteit en inclusie vanzelfsprekend mogen zijn. Dit naast een duidelijke missie en visie. Dat hierover gesproken wordt, zodat iedereen weet wat er speelt en mee kan denken. En dat er een cultuur is waarbij mensen meedenken hoe zij hierin een bijdrage kunnen leveren en hierin verder ontwikkelen.

Elke organisatie heeft andere aandachtspunten en uitdagingen. Het gaat om durven te kijken wat er bij jullie speelt. En natuurlijk ook waar de kansen voor jullie liggen. Dat vraagt vaak om een kritische blik en een zorgvuldige aanpak. Om vanuit daar samen stappen te ondernemen en samen de transitie te maken naar mensgericht organiseren.

Willen jullie hiermee aan de slag en hebben jullie behoefte aan iemand die jullie hierin ondersteunt? Dan kijk ik graag met jullie mee.

Vlijtseweg 100 t/m 150
7317 AK Apeldoorn

info@zwitsalbuitenstad.nl
#WijzijnZwitsal

Suus ReepSuus ReepSuus Reep