Vivatec

Vivatec

Vivatec gaat over de combinatie van vernieuwing, leven en techniek. Die vernieuwing willen wij graag met u ontketenen. Medewerkers en afdelingen kunnen vastzitten in bestaande patronen en gewoontes. Het ‘gewone werk’ belemmert de verandering en vernieuwing die hard nodig is in de snel bewegende markt. ‘Unleash innovation’ gaat niet altijd en ook niet meteen om grote radicale wijzigingen.

Innovatie

Innovatie is voor Vivatec dat ene idee waardoor een handeling geen 10 maar 8 stappen vraagt. Het is die productverbetering waardoor het langer meegaat en in kostprijs daalt. De ideeën zijn er. Maar soms is er hulp nodig om die ideeën zichtbaar te maken. Of gezamenlijk een plan te maken om draagvlak te creëren voor deze ideeën en ze planmatig te realiseren. Vivatec wil ieder mens in een organisatie de vrijheid laten voelen om zijn creatieve en innovatieve ideeën vorm te geven ter verbetering van de organisatie.

Vlijtseweg 100 t/m 150
7317 AK Apeldoorn

VivatecVivatecVivatec